• SK139QMB

  SK139QMB

  मोडेल: SK139QMB प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ ३ mm mm पिस्टन स्ट्रोक: ४१.५mm विस्थापन: ४ .6 .ml मिलीलीटर रेटेड पावर र रेटेड स्पीड: ३.२ किलोवाट/00५०० आर/मिनेट अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: २.n एन M / 6500r / min न्यूनतम ईन्धन खपत दर: ३7 g / kW · H ईन्धन ग्रेड: le ० तेल भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत V- बेल्ट लगातार चर गति: १.५-०..6 गियर अनुपात: ११.५: 1 इग्निशन मोड: ...
 • SK147QMD

  SK147QMD

  मोडेल: SK147QMD प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ 47mm पिस्टन स्ट्रोक: 41.5mm विस्थापन: 79.4ml रेटेड पावर र रेटेड गति: 3.2kw/7500r/मिनेट क्यालिब्रेशन पावर र क्यालिब्रेशन गति: 3.2kw/ 00५०० आर / मिनेट न्यूनतम इन्धन खपत दर: ३7 जी / किलोवाट · एच ईन्धन ग्रेड: le ० तेल भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत वी बेल्ट लगातार चर गति: १.५-०..6 गियर अनुपात: ११.५: १ इग्निशन मोड: सीडीआई ...
 • SK1P49QMG

  SK1P49QMG

  मोडेल: SK1P49QMG प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ ४ mm मिमी पिस्टन स्ट्रोक: ५४mm विस्थापन: १०१.ml मिलीलीटर रेटेड पावर र रेटेड स्पीड: ५.३ किलोवाट/000००० आर/मिनेट अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: .5.५ एन · एम / 00५०० आर / मिनेट न्यूनतम ईन्धन खपत दर: ३7 जी / किलोवाट · एच ईन्धन ग्रेड: le ० भन्दा माथीको पेट्रोल इन्डेड: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत वी बेल्ट लगातार चर गति: २.२9 -0 -०.70०३ + दुई चरण गियर कटौती ३१३३ ...
 • Sk Honda 100 engine

  Sk होन्डा १०० इन्जिन

  मोडेल: Sk होन्डा १०० इन्जिन प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ ५०mm पिस्टन स्ट्रोक: ५२mm विस्थापन: १०१.ml मिलीलीटर रेटेड पावर र रेटेड गति: ५.२ किलोवाट/000००० आर/मिनेट अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: .5.५ n · M / 6500r / न्यूनतम न्यूनतम इन्धन खपत दर: ३7 g / kW · H ईन्धन ग्रेड: le ० तेल ग्रेड भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 इग्निशन मोड: CDI सम्पर्क रहित इग्निशन कार्बोरेटर प्रकार र मोडेल: वैक्यूम फिल्म कार्बोरेटर pd20 .. ।
 • SK161QMK

  SK161QMK

  मोडेल: SK161QMK प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ 61mm पिस्टन स्ट्रोक: 57.8mm विस्थापन: 170.9ml रेटेड पावर र रेटेड गति: 6.8kw/8000r/मिनेट अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: 9.6n M / 5500r / min न्यूनतम ईन्धन खपत दर: ३7 g / kW · H ईन्धन ग्रेड: le ० तेल भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत V- बेल्ट लगातार चर गति: २.64४-.8.6 गियर अनुपात: .6.:: १ इग्निशन मोड ...
 • SK152QMI

  SK152QMI

  मोडेल: SK152QMI प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ 52.4mm पिस्टन स्ट्रोक: 57.8mm विस्थापन: 124.6ml रेटेड पावर र रेटेड गति: 5.4kw/8000r/न्यूनतम अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: 7.4n · M / 5500r / min न्यूनतम ईन्धन खपत दर: ३7 g / kW · H ईन्धन ग्रेड: le ० तेल ग्रेड भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत V- बेल्ट लगातार चर गति: २.64४-.8.6 गियर अनुपात: .6. : १ इग्निशन मो ...
 • SK157QMJ

  SK157QMJ

  मोडेल: SK157QMJ प्रकार: एकल सिलिन्डर चार स्ट्रोक, जबरजस्ती एयर कूलिंग, तेर्सो सिलिन्डर व्यास: Φ 52.4mm पिस्टन स्ट्रोक: 57.8mm विस्थापन: 124.6ml रेटेड पावर र रेटेड गति: 5.4kw/8000r/न्यूनतम अधिकतम टोक़ र सम्बन्धित गति: 7.4n · M / 5500r / min न्यूनतम ईन्धन खपत दर: ३7 g / kW · H ईन्धन ग्रेड: le ० तेल ग्रेड भन्दा माथि अनलेडेड पेट्रोल: sf15w / 40 gb11121-1995 प्रसारण प्रकार: दाँत V- बेल्ट लगातार चर गति: २.64४-.8.6 गियर अनुपात: .6. : १ इग्निशन मो ...